Érgondnok ajándékkártya! Miért is ne ajándékozna egészséget? Hozzátartozóját lepje meg Érgondnok ajándékkártyával!

Egészségbiztosítási szakvizsgálat

Az egészségi állapot „rokkantosítás” előtti felméréséről

Számos sérülés, betegség tartós vagy végleges következményei miatt az ember nem képes folytatni a korábbi rendszeres tevékenységét, munkáját. A beteg embert nem lehet magára hagyni. A sérüléséről, betegségeiről, azok következményeiről az ember nem tehet, de mivel a rendszeres munkavégzőképessége jelentősen csökken, a korábbi munkáját ellátni nem tudja, megfelelő támogatás hiányában jelentős hátrányt szenvedhetne, ami tovább ronthatná az egészségét.
A tartós vagy végleges egészségkárosodásnak a munkavégzőképességre gyakorolt hatását meghatározó orvosi vizsgálatot a köznyelvben, de sajnos a jogszabályokban is, helytelenül rokkantosítás előtti vizsgálatnak nevezik. A „rokkant személy”, „rokkantság”, „rokkantosítás” kifejezések azért helytelenek, mert a betegség, sérülés nem az emberi képességek, tevékenységek valamennyi területét, hanem csak a mindennapi élet egy meghatározott részét érintik, a többi képességek megmaradnak, fejleszthetőek. Gyakran megfelelő kezeléssel, rehabilitációval, a környezet átalakításával az állapot javítható, a korlátozottság csökkenthető, azaz nem végleges mértékű az egészségkárosodás.
Valójában, a sérülésnek, a betegségnek az egész szervezet egészségi állapotára gyakorolt hatását kell vizsgálni, meg kell határozni, hogy az egészségromlás milyen mértékben befolyásolja, akadályozza az ember mindennapi, megszokott teendőit, beleértve a rendszeres jövedelemszerző képességet, a munkavégzést is. Hangsúlyozni kell, hogy csak kialakult állapotban szabad „rokkantosítási” vizsgálatra menni, mert egy folyamatosan változó állapotban nem lehet eldönteni, hogy az emberi tevékenység milyen mértékben korlátozott, milyen támogatásra van szükség. Csak optimális diagnosztikai tevékenységet, kezelést, rehabilitációt követően, az elérhető maximális javulás állapotában szabad véleményezni a tartós egészségkárosodást és következményeit.
Az egészségi állapotot véleményező orvosi bizottság elé a betegségekre, sérülésre, azok következményeire, gyógyítására, a gyógyítás sikerességére vonatkozó minden orvosi dokumentumot el kell vinni. A vizsgálat előtt valamennyi panasznak utána kell menni, mert a bizottságnak nem feladata az új, a korábban nem vagy nem megfelelően kivizsgált panaszok, betegségek tisztázása. Hangsúlyozni kell, hogy az egészségi állapotot véleményező orvosi bizottság nem a betegségeket, sérüléseket, azok súlyosságát vizsgálja, hanem azoknak a tartós vagy végleges egészségkárosító hatását, illetve a mindennapi tevékenység korlátozottságát.
A megszokott orvosi tevékenység során egy vagy több betegség, sérülés, rendellenesség minél jobb diagnosztikájára, kezelésére törekszünk, de nem foglalkozunk azzal, hogy a tartós következmények milyen hatással vannak a teljes szervezet egészségi állapotára, a megszokott teendőink ellátására, a rendszeres munkavégző képességünkre.
Fontos, hogy mielőtt „rokkantosítási vizsgálatra” kerül sor, megtörténjen a betegségeknek, sérüléseknek az egész szervezetet érintő káros hatásának és következményeinek az előzetes felmérése.

 

dr. Vályi Péter

belgyógyász, kardiológus, hipertonológus, lipidológus, egészségbiztosítási szakorvos

 

Egészségbiztosítási szakvizsgálat | bejelentkezés

Érgondnok | Soproni egészségbiztosítási szakvizsgálat